Algemeen


Afspraken: op deze pagina kun je de functionaliteit 'Online afspraken proces via KBC webpagina' in- of uitschakelen alsook de tekstregels wijzigen op de afspraak banner en knop.

Agent > Agent: gegevens die hier worden weergegeven worden gebruikt doorheen de website - o.a. in footer gedeelte en in contact. Sommige velden (zoals Geo) zijn niet aanpasbaar omdat ze worden gebruikt voor vb. Google Maps.

Agent > KBC Configuratie: POR code en Distributeur worden hier ingegeven

Agent > Sociale Media: wanneer een sociaal media kanaal wordt gebruikt, kan het URL adres hier worden ingevoerd en verschijnt dit in het footer gedeelte op de website

Cookies: hier wordt de tekst ingegeven die verschijnt onderaan de website bij het eerste bezoek, de cookie banner. Bij wijzigingen opletten met geldende GDPR wetgeving

Navigatie: Top Navigatie: standaard worden deze items getoond in de top navigatie: producten, vacatures en contact. Je kan deze topnavigatie verder aanvullen door te verwijzen naar de schade pagina, de nieuwspagina, schade pagina, enz...

Navigatie: footer Navigatie: standaard worden de bedrijfsnaam en gegevens in de eerste 2 kolommen geplaatst met de sociale media. Aanpasbaar zijn de links in 3e en 4de kolom behalve Klachten en Privacyverklaring: home, ondernemingen, enz ...

Standaard SEO: wanneer geen specifieke waarden zijn ingevuld bij de pagina's en/of items wordt deze default waarden gebruikt voor de zogenaamde metatags, zie ook SEO