Algemeen


Agent: tabblad Agent: gegevens die hier worden weergegeven worden gebruikt doorheen de website - o.a. in footer gedeelte en in contact. Sommige velden (zoals Geo) zijn niet aanpasbaar omdat ze worden gebruikt voor vb. Google Maps.

Agent: tabblad KBC Configuratie: POR code en Distributeur worden hier ingegeven

Agent: tabblad Sociale Media: wanneer een sociaal media kanaal wordt gebruikt, kan het URL adres hier worden ingevoerd en verschijnt dit in het footer gedeelte op de website

Cookie Consent: hier wordt de tekst ingegeven die verschijnt onderaan de website bij het eerste bezoek, de cookie banner. Bij wijzigingen opletten met geldende GDPR wetgeving

Default SEO: dit worden verder in de opleiding uitvoerig besproken.

Navigatie: Top Navigatie: standaard worden deze items getoond in de top navigatie: producten, vacatures en contact. Je kan deze topnavigatie verder aanvullen door te verwijzen naar de schade pagina, de nieuwspagina, schade pagina, enz...

Navigatie: footer Navigatie: standaard worden de bedrijfsnaam en gegevens in de eerste 2 kolommen geplaatst met de sociale media. Aanpasbaar zijn de links in 3e en 4de kolom behalve Klachten en Privacyverklaring: home, ondernemingen, enz ...