Breaking News

Hier kun je 'Breaking News' op de volledige website instellen. We hebben gekozen voor een duidelijk zichtbare banner op elke pagina zodat alle bezoekers (op welke pagina ze ook eerst 'landen') het bericht te zien krijgen. Aangezien het redelijk hard de aandacht van de bezoeker opeist is het raadzaam deze functie alleen maar te gebruiken bij echt urgent nieuws

Kies het hoofdmenu 'Algemeen' en vervolgens 'Breaking News'. Op deze pagina kun je deze functionaliteit snel activeren of deactiveren, een korte begeleidende tekst voorzien en eveneens een bestaande entry koppelen waaronder meer informatie door de bezoeker kan worden opgezocht

Optioneel kan er ook een start datum en/of eind datum worden bepaald om de publicatie van de Breaking News banner te sturen in de tijd.

Laatst geupdate op 9 sep. 2021