Navigatie

Het toevoegen van gebeurt via het hoofdmenu 'Algemeen' en vervolgens kies in het submenu voor 'Navigatie'. Er verschijnt vervolgens een pagina met 2 tabs waar je respectievelijk de top navigatie en footer navigatie kunt aanpassen

Top Navigatie

Standaard worden deze items getoond in de top navigatie:

  • producten: op eerste positie
  • vacatures: op de voorlaatste positie maar enkel indien er actieve vacatures zijn
  • contact: op de laatste positie

Er blijven nog 5 top navigatie items over die je zelf kunt kiezen om door te verwijzen naar andere pagina's / content van de site.

Het principe is eenvoudig:

  • Klik op de knop '+ Navigatie Item'
  • Kies vervolgens een 'Entry' uit in de rechthoek die verschijnt
  • Klik op 'Bewaren' bovenaan

Je kunt desgewenst de items

  • van plaats wijzigen via het icoontje met de vier bolletjes
  • verwijderen on het wiel-icoontje

Footer Navigatie

De footer navigatie komt standaard met alle wettelijke verplichte meldingen zoals bedrijfsgegevens en sociale media links indien die er zijn.

In kolom 3 en 4 is de footer navigatie opgenomen, net zoals hierboven is deze aanpasbaar maar zijn er enkele items vast voorzien (bv. klachten, privacyverklaring)

Laatst geupdate op 30 jan. 2021