Referentie

Je kan een referentie toevoegen aan de bestaande referentie pagina, door te kiezen voor "Referentie Items", je krijgt dan volgend scherm, vul dit in om de referentie toe te voegen

  • Kaart: deze content wordt getoond wanneer de referentie als block wordt toegevoegd via de ContentBuilder op een andere pagina, lees hier
  • Pagina: wanneer hier blocks zijn gedefinieerd in het veld 'ContentBuilder' wordt deze referentie een casestudie met een aparte detailpagina aangemaakt voorzien van een aparte URL
  • SEO: net als op andere pagina's kun je hier de SEO details voor de detailpagina aanpassen

Optioneel kan er voor gekozen worden om ook de overzichtspagina voor casestudies (dus enkel referenties waar ook een de tab 'Pagina' werd ingevuld) toe te voegen aan de navigatie

Opgelet! Vraag je klant steeds om toestemming

Een referentie is een heel krachtig middel om andere prospecten te overtuigen, die doe je dus best met de vermelding van de volledige naam van je referentie. Anonieme referenties hebben eigenlijk geen of weinig waarde.

Zorg er dus dat je schriftelijk (via mail bv) en vooraf de toestemming van de klant hebt verkregen, voor je zo'n referentie publiceert.

Laatst geupdate op 8 okt. 2021