Agent

Agent

Gegevens die hier worden weergegeven en aangepast kunnen worden verschijnen doorheen de website.


Sommige velden (zoals Geo) zijn niet aanpasbaar omdat ze worden gebruikt voor vb. Google Maps.

Deze gegevens zijn bijvoorbeeld zichtbaar in de footer en in contact

KBC Configuratie

POR code en Distributeur worden hier ingegeven

Sociale Media

wanneer een sociaal media kanaal wordt gebruikt, kan het URL adres hier worden ingevoerd en verschijnt dit in het footer gedeelte op de website

Voor LinkedIn is het alternatief ook mogelijk om een 'badge' met het aantal volgens van de bedrijfspagina weer te geven. Hiertoe

De weergave van de iconen wijzigt dan naar


Laatst geupdate op 12 jan. 2024